Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Retea Stiintifica Integrata pentru Dezvoltarea Materialelor

Polimere Multifunctionale bazate pe cunoastere

Proiect MATNANTECH

CEEX 40(510)/2005

ACRONIM: MULTIPOL

ARIA TEMATICA S/T:

4. Nanostiinte si nanotehnologii, materiale si noi procese de productie, urmarind dezvoltarea unei industrii bazate pe cunoastere din care: 4.2 Materiale; 4.1 Nanostiinte, Nanotehnologii

1. Sanatate din care: 1.1.4. studii terapeutice si interventii inovative urmarind dezvoltarea ulterioara a proceselor esentiale pentru succesul terapiilor inovative cu aplicare potentiala ?tratarea unor boli si tulburari medicale

PREZENTARE GENERALA

Rezumatul propunerii
Proiectul abordeaza o directie de cercetare interdisciplinara – materialele multifunctionale - in acord cu tematicile prioritare ale PC6 si PC7. Dezvoltarea sa necesita o masa critica de resurse umane cu competente complementare (chimie, fizica, biologie, medicina, electronica, inginerie) si  resurse materiale care nu pot fi asigurate individual de catre nici unul dintre parteneri. In acelasi timp, proiectul vizeaza formarea unei structuri care sa asigure (a) promovarea unei cercetari de inalt nivel, (b) utilizarea eficienta a resurselor, (c) specializarea tinerilor (masterat/doctorat) in domenii multidisciplinare si (d) cresterea vizibilitatii partenerilor in plan extern – inclusiv prin participare comuna la proiecte europene.

Consortiul reuneste sapte parteneri – institutii de invatamant superior, institute AR, institute nationale – din centre academice de traditie (Iasi si Bucuresti). Echipele de cercetare sunt compuse din cercetatori cu experienta, dar si un numar important de tineri doctoranzi/masteranzi. Coordonarea este asigurata de un Consiliu coordonator (cate un reprezentant de la fiecare partener) si este sprijinita de Comisia de etica (specialisti independenti).

Proiectul cuprinde urmatoarele activitati: cercetare, specializare prin cercetare (stagii de cercetare in laboratoare din strainatate, doctorantura in co-tutela ...), diseminare/exploatare rezultate (publicare in reviste cotate ISI, participare la/organizare de manifestari stiintifice si/sau ateliere de lucru, mese rotunde ...) si management proiect. Activitatea de cercetare este dezvoltata pe patru teme (programe): (1) sisteme polimere supramoleculare si hibrizi organici-anorganici, (2) polimeri cu proprietati si utilizari neconventionale, (3) polimeri naturali si sintetici pentru bioaplicatii, (4) polimeri pentru protectia mediului/chimia verde a polimerilor. Cercetarile vizeaza contributii fundamentale in stiinta materialelor cu aplicabilitate in domenii de varf.

Rezultatele proiectului includ (a) consolidarea unei echipe nationale cu competente in domeniul interdisciplinar al materialelor multifunctionale, (b) cresterea vizibilitatii partenerilor prin publicarea de lucrari stiintifice in reviste cotate ISI si prezentari la manifestari stiintifice de prestigiu, (c) elaborarea de noi proiecte cu finantare interna/externa, (d) specializarea tinerilor in domeniul proiectului (e), implementarea unui laborator zonal pentru determinarea proprietatilor electrice si optice ale materialelor, (f) cointeresarea mediului de afaceri in rezultatele cercetarii, imbunatatirea imaginii publice a cercetarii stiintifice.

Obiective
Obiectivele generale ale proiectului se inscriu in obiectivele strategice ale Programului CEEX, dupa cum urmeaza:

 • Cresterea standardelor de cercetare interdisciplinara printr-un parteneriat care reuneste o masa critica de competente de cercetare – institute de cercetare si invatamant superior - din doua regiuni de dezvoltare socio-economica a tarii, si anume, Regiunea Nord Est si Bucuresti-Ilfov
 • Cresterea performantelor personalului de cercetare pe plan intern si international, inclusiv prin integrarea tinerilor in cadrul proiectului
 • Cresterea vizibilitatii partenerilor pe plan intern si international prin diseminarea rezultatelor proiectului in medii stiiintifice, economice si catre publicul larg
 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare si utilizarea eficienta a resurselor materiale disponibile in cadrul parteneriatului in conditiile armonizarii politicilor stiintifice ale partenerilor
 • Asigurarea continuarii parteneriatului stabilit in proiect pe termen mediu si lung, dupa finalizare

Obiectivele specifice vizeaza obiectivele ariilor tematice  Materiale, Nanostiinte, Nanotehnologii si Sanatate (Procese si biotehnologii pentru sanatate: studii terapeutice si interventii inovative).

 • Cresterea cunoasterii in domeniul chimiei supramoleculare si elaborarea de noi materiale din clasele rotaxanilor, hibrizilor organici-anorganici si complecsilor interpolimerici (realizate sub forma de micro si nanoparticule, filme subtiri, acoperiri nanstructurate, nanodispersii), formate prin interactiuni fizice intermoleculare
 • Obtinerea de compozite magnetice, materiale polimerice conductoare sau fotosensibile, materiale fotoreticulabile, verificarea rezistentei la actiunea factorilor de mediu in conditii de utilizare (obtinere de senzori de diferite tipuri)
 • Formularea de materiale polimerice (sensibile la stimuli externi, de dimensiuni micro si nanometrice) aplicabile in diagnoza, eliberarea controlata a principiilor active, tehnica dentara si testarea in vitro si in vivo pentru monitorizarea eficacitatii in conditii de utilizare
 • Diminuarea riscului de contaminare a mediului prin utilizarea materialelor polimerice de conditionare a solurilor si a sorbentilor pentru retinerea metalelor din medii apoase si prin elaborarea unor metode curate de sinteza a polimerilor si materialelor polimere
 • Organizarea unui laborator zonal de determinare a proprietatilor electrice si optice ale polimerilor si materialelor polimere
 • Specializarea cercetatorilor prin stagii de cercetare (cel putin 1/an/partener), cursuri de specializare in domeniul materialelor multifunctionale (1/an), doctorate in co-tutela (cel putin 1 doctorand/partener)
 • Cresterea vizibilitatii partenerilor si a gradului de integrare in mediile stiintific si socio-economic prin organizare de simpozioane (1 microsimpozion destinat tinerilor cercetatori), participari la manifestari interne si internationale (cel putin 2 participari/an/partener) workshop-uri destinate agentilor economici (total 3 workshop-uri), o actiune info-day, publicarea rezultatelor proiectului pe pagina web a institutului, actiuni mass media (articole generale, interviuri)
 • Stabilirea unei oferte comune de servicii stiintifice (consultanta, masuratori) si educationale (seminarii, cursuri de specializare, programe de specializare doctorala si postdoctorala)

Plan de realizare
Nota explicativa:

 1. Planul de lucru a fost conceput pe patru tipuri de activitati:  Activitati de cercetare (C); Activitati de specializare prin cercetare (training) (T; Activitati de diseminare/exploatare rezultate (D); Management proiect (M).
 2. Fiecare activitate are patru etape corespunzatoare fiecarui an calendaristic de derulare a proiectului, cu exceptia activitatii de specializare prin cercetare care are doar trei etape (2005, 2006, 2007).
 3. Etapele cuprind: Etapa I – 2005: activitatile IC, IT, ID, IM; Etapa II – 2006: activitatile IIC, IIT, IID, IIM; Etapa III – 2007: activitatile IIIC, IIIT, IIID, IIIM; Etapa IV – 2008: activitatile IVC, IVD, IVM.

COORDONATOR PROIECT

Dr. Valeria Harabagiu

Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi Aleea Gr. Ghica Voda nr. 41A, Iasi
Tel : +40-232-217454 Fax: +40-232-21129; e-mail: hvaleria@icmpp.ro